Jogi közlemény, felhívás! 

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata Jancsa János EV.-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Jancsa János EV. a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldal felületén megjelenített valamennyi tartalomnak.

Amennyiben a weboldal tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weboldal üzemeltetőjének, vagyis Jancsa János EV-nak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli a Jancsa János EV., másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó Jancsa János EV. részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely Jancsa János EV. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére stb. irányul.